Vad händer just nu?

Testanimation, inspirerad av NASAs landfarkost, Curiosity

E-post: info@bowerbird.se | Telefon: 0738-353086 | Borås | Bowerbird | 3D | 3D-Visualisering | Grafisk design | Flygfilm | Drone | Blender Foundation